Westerschelde-tunnel in gevaar na overwinning van Borsele op provincie

DEN HAAG, 29 MAART. De provincie Zeeland heeft de gemeente Borsele ten onrechte gedwongen mee te werken aan de komst van de WOV, de Westerschelde Oeververbinding. Minister H. Alders en de koningin hebben dit in een Kroonbesluit bepaald. Het besluit is gisteren bekend gemaakt.

De aanleg van de tunnel onder de Westerschelde is door deze uitspraak onzekerder geworden dan ooit. De aanleg van de WOV is het meest belangrijke politieke 'issue' in Zeeland. De provincie heeft de vaste verbinding sinds 1956 op haar verlanglijst. De veerverbindingen over de Westerschelde zouden erdoor kunnen worden vervangen.

De meest recente poging van de provincie om de WOV te realiseren begon in 1986. Provinciale Staten besloten te kiezen voor een procedure waarbij eerst werd bepaald via welk tracé de verbinding moest worden aangelegd, om vervolgens te beslissen wie de verbinding zou aanleggen.

Provinciale Staten kozen in 1991 een centraal tracé tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk (gemeente Borsele). Borsele verzette zich vanaf het begin tegen de route. De gemeente vreesde doorkliefd te worden door de wegen die naar de WOV leiden. Daarbij was Borsele van mening dat het provinciebestuur eenvoudigweg over de gemeente was 'heengewalst'.

Halverwege 1992 besloot de provincie de weerbarstige gemeente via de Wet op de Ruimtelijke Ordening te dwingen tot medewerking. De gemeente stapte daarop naar Raad van State. De beroepszaak was een streep door de rekening van het provinciebestuur, die blootstond aan grote tijddruk omdat de veerschepen over de Westerschelde aan vervanging toe zijn. Volgens de scheepvaartinspectie moet zeker één schip rond het jaar 2000 uit de vaart worden genomen. Om te voorkomen dat miljoenen moeten worden geïnvesteerd in de schepen, zou de tunnel rond die tijd gereed moeten zijn.

Na afloop van de zitting bij raad van State in september 1993 stelde gedeputeerde J.I. Hennekeij dat de bouw van de tunnel onhaalbaar zou worden wanneer de Kroon Borsele in het gelijk zou stellen. Er zou immers een nieuw tracé moeten worden gekozen, en dat zou jaren duren. Vanmorgen toonde Hennekeij zich aanmerkelijk optimistischer. Hij vindt het Kroonbesluit een “tegenvaller”, maar volgens hem zijn er inmiddels zoveel “andere positieve ontwikkelingen” dat de bouw van de tunnel door kan gaan.

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) stelde tot nu toe jaarlijks 41.1 miljoen gulden beschikbaar voor het project, maar zou dit bedrag willen verhogen tot 54 miljoen. Binnenkort moet hierover een convenant worden ondertekend. Daarbij hoopt Hennekeij dat de provincie alsnog overeenstemming kan bereiken met Borsele. Burgemeester J.L.M. Mandos van Borsele heeft daar weinig vertrouwen in.