Toeslag op tv's en apparaten om het milieu te sparen

ROTTERDAM, 29 MAART. Voor televisies, stereo's en huishoudelijke elektrische apparatuur als koelkasten en wasmachines moet vanaf juni 1995 een toeslag van enkele tientjes worden betaald om het milieu te sparen.

Leveranciers moeten de geleverde apparatuur terugnemen en hergebruiken. De sloopkosten mogen op de consument worden verhaald. Dat is minister Alders van milieu gisteren met producenten en importeurs overeengekomen. De verantwoordelijkheid voor de terugname en recycling ligt nu bij de gemeenten die de kosten hiervan bij inwoners in rekening brengen door de gemeentelijke reinigingsheffing. Verwacht wordt dat de reinigingsheffing hierdoor vanaf juni gelijk blijven of zelfs zouden kunnen dalen.

Het akkoord tussen minister Alders en de producenten en importeurs van huishoudelijke apparaten en kantoorartikelen volgt op twee jaar van onderhandelingen. Na het installeren van nieuwe apparatuur nemen de winkeliers de oude apparatuur weer mee terug. De witgoed-branche heeft intussen een organisatie opgericht die het verwijderen van de teruggehaalde machines regelt.Ook met de handelaren in stereo-apparatuur en televisies wordt sinds 1992 onderhandeld maar daar is geen overeenstemming bereikt. Volgens het ministerie van VROM is Philips het grootste struikelblok. Het elektronica-bedrijf zou weigeren akkoord te gaan met de terugnameplicht. Philips ontkent dat.

Philips zegt dat noch de witgoed- noch de bruingoedbranche een akkoord heeft ondertekend. Beide branches staan op het standpunt dat er eerst Europese regelgeving moet komen voordat er iets kan worden afgesproken. De branches hebben regelmatig overleg met de Europese Commissie over een concept-regeling die binnen anderhalf jaar in werking moet treden. “In afwachting van een Europese regeling willen branches invoering van een nationaal systeem, mits de financiering zodanig geschiedt dat parallelimport en grensoverschrijdend winkelen door lage prijzen in de ons omringende landen wordt uitgesloten”, aldus Philips.