Steeds meer kinderen zwerven

ROTTERDAM, 29 MAART. Zwerfkinderen zijn niet langer alleen het probleem van Braziliaanse steden. Ook Europa heeft in toenemende mate met zwerfkinderen te maken. Nederland heeft naar schatting 7.000 zwerfkinderen, Frankrijk ongeveer 10.000. terwijl in Groot-Brittannië 40.000 kinderen jaarlijks een periode op straat doorbrengen.

Dit staat in een rapport dat de Belgische hoogleraar Verhellen van de Universiteit van Gent heeft gemaakt in opdracht van de Raad van Europa. Hoewel het in Europa nog maar sporadisch voorkomt dat kinderen volkomen dakloos zijn, zijn er volgens het rapport wel grote groepen kinderen die regelmatig weken of zelfs maanden op straat leven.

Maar exacte cijfers zijn moeilijk te verkrijgen en vergelijken. Net als bijvoorbeeld drugsverslaafden en illegalen laten zwerfkinderen zich moeilijk in statistieken vangen.

Toch noemt euro-parlementariëer M. van Putten, die zich al jaren voor zwerfkinderen inzet, de cijfers “het topje van de ijsberg”. Het probleem wordt volgens haar in Europa niet voldoende onder ogen gezien.

De oorzaken voor het zwerversbestaan verschillen volgens Van Putten niet veel van die in derde wereldlanden: de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en de familiebanden raken losser. Ouders en scholen hebben minder greep op kinderen. Jongeren die op straat belanden zijn volgens het rapport vaak kinderen van immigranten, vluchtelingen of illegalen.

“De alarmbel moet gaan rinkelen”, vindt Van Putten. Dat in de grote steden als Amsterdam en Rotterdam zwerfjongeren rondhingen was misschien al bekend, zegt ze, maar het probleem breidt zich ook uit buiten de Randstad. “Ook in Deventer zijn zo'n honderd zwerfkinderen en in Zeist slapen jongeren 's nachts in de kelderboxen van flats.”

De politie in Zeist begrijpt niet waar de verhalen over zwerfjongeren van de flats vandaan komen. Volgens wachtcommandant C. van Ditmars komt het “sporadisch” voor dat jongeren onder de flats worden aangetroffen. Volgens hem zijn dat echter geen zwerfjongeren maar “jonge criminelen die door hun ouders het huis zijn uitgezet.” R. Denekamp van de jeugdhulpverleningsinstellling Stade/Argus uit Zeist spreekt wel van zwerfjongeren. Volgens haar brengen Marokkaanse jongens “met grote regelmaat perioden door in de kelderboxen van de flats”. Vaak zijn ze verslaafd aan hasj maar soms ook aan harddrugs en bijna allemaal zijn ze in aanraking geweest met de politie.