Staatsschuld

In NRC Handelsblad van 18 maart pleit directeur-generaal rijksbegroting Van Maanen in navolging van dr. Duisenberg van de Nederlandsche Bank voor verlaging van het financieringstekort.

Hij stelt dat de overheid dit jaar 28 miljard gulden rente moet betalen over de staatsschuld. Wat mij opvalt is dat Van Maanen de rentebetaling van ƒ 10 miljard over de schuld van ƒ 113 miljard van de lagere overheden onvermeld laat. Feitelijk betalen de belastingbetalers over de totale overheidsschuld dit jaar dus 38 miljard gulden rente. Nemen we ook de betaling van 100 miljard gulden aan rente over ruim duizend miljard gulden spaarsaldi bij de financiële instellingen in aanmerking, dan blijkt de rente de grootste onproduktieve kostenpost in Nederland te zijn. De AOW kost dit jaar circa 33 miljard gulden en de begroting van Sociale Zaken is ongeveer 28 miljard, evenveel als de rente over dat deel van de staatsschuld waaraan Van Maanen refereerde. Stellig is het bezuinigen op de rente economisch en maatschappelijk veel interessanter dan het bezuinigen op uitkeringen.

    • R.M. Brockhus