Spel wijst ouderen de weg in gezondheidszorg

DEN HAAG, 29 MAART. Ouderen kunnen spelenderwijs een beter inzicht krijgen in de gezondheidszorg. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft een spel ontwikkeld met de naam 'Kiezen met Zorg' dat de discussie onder ouderen moet losmaken over herkenbare situaties die met gezondheid te maken hebben. Over het hele land zullen tweehonderd spellen worden verspreid.

De ANBO wil de ingewikkelde problematiek van de gezondheidszorg voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk maken. Als uitvloeisel van de eerder gehouden campagne 'Keuzen in de Zorg' is gekozen voor een vermakelijke vorm om over keuzen te praten. Het spel is opgebouwd uit drie soorten vragen, discussie-, kennis- en videovragen, en kan met twaalf tot twintig personen worden gespeeld. In kleine groepjes wordt gediscussieerd over alledaagse situaties als de omgang met de dokter of de thuiszorg. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle spelers samen tot een oplossing van een bepaald probleem komen.

Volgens A. Buijs, lid van de ANBO in de afdeling Brabant, bestaat er onder ouderen veel weerstand om bepaalde situaties zelfstandig op te lossen. “Veel mensen van boven de 65 jaar zijn bang het initiatief te nemen. Ze weten niet hoe ze zelf problemen op moeten lossen en worden niet geholpen. Er zijn vaak meer voorzieningen beschikbaar dan ze denken. Met behulp van dit spel moeten we er voor zorgen dat ouderen mondiger worden gemaakt.”

Het Tweede-Kamerlid G.J. van Otterloo (PvdA) vindt het initiatief van de ouderenbond 'zeer nuttig'. “Mensen gaan zo nadenken over belangrijke themas in de gezondheidszorg. Het spel moet de ouderen een beetje opleiden en inzicht geven in de politieke verschillen. Vaak wordt er nog ten onrechte gedacht dat de politiek één pot nat is.”