Pronk: kabinet zaait paniek over meer asielzoekers

DEN HAAG, 29 MAART. Het kabinet reageert volgens minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) paniekerig op de toename van het aantal asielzoekers. Hij zei dat gisteren voor de EO-radio.

Pronk legt zich wel neer bij het kabinetsvoornemen om voor de verscherping van het vreemdelingentoezicht bij de grenzen 1.200 man extra marechaussee in te zetten. De extra controle die minister-president Lubbers en staatssecretaris Kosto (justitie) vorige week aankondigden, moet ervoor zorgen dat vluchtelingen die geen kans maken op verblijf weer snel het land verlaten.

Pronk, vorige week donderdag afwezig bij het debat in de Tweede Kamer over het asielbeleid, wees erop dat hij medeverantwoordelijk is voor het voornemen 1.200 extra marechaussees aan te stellen. “Het kabinet heeft dat zo verdedigd in de Kamer dus dat moet wel. (...) Als er meer vreemdelingen komen, heb je meer mensen nodig voor toezicht. Wanneer je dan ineens gaat praten over veel meer dan duizend extra politiemannen die daarvoor nodig zijn, ga je de indruk wekken dat er echt toch een soort paniek gaat ontstaan.”

Pronk onderstreepte dat Nederland niet vol is. Het kabinet houdt rekening met een verdubbeling van het aantal asielzoekers ten opzichte van vorig jaar, 70.000 in plaats van de 36.000 in 1993. Volgens Pronk kan Nederland wel 100.000 asielzoekers opvangen. “Dat zou moeten kunnen wanneer het noodzakelijk was, gegeven de demografische ontwikkeling.” Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat het niet zo ver komt.

Pronk stelde vast dat het klimaat in Nederland 'erg verhardt'. “Dat komt natuurlijk ook tot uiting in de Kamer. Wat dat betreft is de Kamer ook een beetje een afspiegeling van het debat in de samenleving. Het lijkt er ook op alsof velen in Nederland denken dat als je het probleem voor Nederland oplost, je het probleem daarmee hebt aangepakt. We zijn het aan het verschuiven”, aldus Pronk. Zo pleitte de CDA-fractie vorige week voor herinvoering van de grenscontrole, in plaats van verscherpte controle door de marechaussee vlak voor de grenzen met België en Duitsland.

Woordvoerders van de fracties van CDA en VVD ergeren zich aan de uitlatingen van de bewindsman. Zij vinden dat zijn opmerkingen een aanzuigende werking hebben op de komst van asielzoekers.