Philips

De voorstellen van de Philips-directie om tot flexibeler werkweken te komen, zijn op zwaar verzet van de Industriebond FNV gestuit. In het overleg over een nieuwe CAO voor 40.000 werknemers, dat vandaag is hervat, eist de bond dat de directie het merendeel van de voorstellen intrekt. Volgens de bond zijn de leden vooral tegen de plannen om de zaterdag als gewone werkdag te beschouwen. Philips wil het personeel dat op zaterdag werkt in plaats van 100 procent toeslag nog maar 25 procent extra geven. Ook wil het concern meer zeggenschap over de invulling van vrije dagen in de werkroosters.