Personalia

Dr. A.H. Kleinknecht is per 1 april benoemd tot hoogleraar/ directeur van het Economisch Sociaal Instituut van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.