Personalia

Tweede Kamerlid J. van der Vaart (PvdA) wordt medio mei projectleider BTW op het directoraat fiscale zaken van het ministerie van financiën. Van der Vaart is sinds 1 september 1988 lid van de PvdA-fractie, daarvoor was hij hoofd van de afdeling Economische Zaken en Beleidsontwikkeling van het directoraat-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.