Netwerkmarketing

Wie beweert dat je met netwerkmarketing snel rijk wordt is naar mijn overtuiging onverantwoordelijk bezig met de in potentie meest ethische distributiemethode, die ons wordt aangeboden: Een netwerker kan pas zijn doelstellingen bereiken, als hij eerst voldoende andere mensen heeft geholpen bij het bereiken van hun doelstellingen.

Wie zich doelen stelt, daaraan een realistisch plan koppelt, een dagelijkse routine en voldoende zelfdiscipline ontwikkelt, met anderen kan samenwerken en bereid en in staat is om al zijn kennis met anderen te delen, kan met een minimale investering in goede produkten van een goed netwerkmarketingbedrijf interessante resultaten bereiken op de lange termijn.

Briefschrijver Ir. Vorstman Jr. hoort mij toch niet zeggen dat hij zijn succes (zijn titel) behaald heeft over de ruggen van vier medestudenten, die de eindstreep niet gehaald hebben, ondanks hun investering? Of hoeven studenten niet te investeren in termen van tijd, geld en energie? Iedereen staat het vrij zich een oordeel te vormen. Ik ben alleen gewend te oordelen op basis van eigen doortastende ervaring liever dan op basis van mislukte pogingen van anderen. Wie netWERKmarketing beschouwt als netSPELmarketing, is inderdaad snel een illusie armer en heeft zich slecht laten voorlichten.

    • Jeroen Beumer