Londen na 'concessies' eens met EU-leden

LONDEN, 29 MAART. John Majors kabinet zal vandaag akkoord gaan met het compromis over stemverhoudingen in de Europese Unie na de uitbreiding van twaalf naar zestien lidstaten. Om de ommezwaai aan zijn achterban te verkopen heeft de premier de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, gevraagd om de garantie dat Groot-Brittannië geen sociale wetten meer krijgt opgedrongen via een omweg.

Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken bevestigde vanochtend dat Londen “in onderhandeling is met Jacques Delors”. In het verleden heeft Groot-Brittannië Europese wetten op sociaal gebied moeten aanvaarden die het land door het niet ondertekenen van de sociale paragraaf in het Verdrag van Maastricht juist wilde vermijden. Die wetten werden niet als sociale, maar als gezondheids- of veiligheidsregelingen gepresenteerd, gebieden waar Groot-Brittannië zich wel in de EU op vastgelegd heeft.

Majors kabinet probeert het omvangrijke gezichtsverlies voor de Britse premier te beperken door het laatste voorstel over de stemverhoudingen in de Europese ministerraden aan te kleden als een belangrijke concessie aan Londen. Dat voorstel houdt in dat tijdens een 'bezinningsperiode' met minder dan 27 stemmen besluiten tegengehouden kunnen worden.

Dit is het scenario dat vanmorgen bij het begin van de vergadering van het Britse kabinet werd geschilderd door politieke commentatoren. De redenering daarbij was dat ministers die de rechtervleugel van de Conservatieve Partij vertegenwoordigen geen “nee” zullen durven zeggen tegen het compromis over stemverhoudingen. Want dan zou de minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, waarschijnlijk zijn biezen pakken. Hurd weigerde zich gisteren in het Lagerhuis in die zin uit te laten, maar aangenomen wordt dat hij Major al heeft laten weten dat er voor Groot-Brittannië in Europa op dit moment geen verdere concessies te halen zijn.

Het gentlemen's agreement met de overige EU-partners dat Groot-Brittannië tot 1996 niet met onverteerbare Europese maatregelen betreffende werkgelegenheid en sociale voorzieningen geconfronteerd mag worden, wordt als “belangrijke concessie” gepresenteerd. Die lijn werd gisteravond al duidelijk toen minister Kenneth Clarke (financiën) de premier verdedigde met de stelling dat die vorige week handhaving van een stemverhouding van 23 in het Lagerhuis alléén maar had gepresenteerd als van vitaal nationaal belang omdat hij een sterke uitgangspositie voor de onderhandelingen met de EU-partners wilde innemen. Er zou volgens Clarke geen sprake zijn van een nieuw beleden anti-Europeanisme van Major.

    • Hieke Jippes