Kabinet van Antillen gaat donderdag aan het werk

WILLEMSTAD, 29 MAART. Donderdag wordt het nieuwe kabinet van de Nederlandse Antillen door gouverneur J. Saleh geïnstalleerd. Dit heeft formateur Miguel Pourier, de grote winnaar bij de verkiezingen van vorige maand, gisteren meegedeeld. Hij had slechts 26 dagen nodig voor het vervullen van zijn formatie-opdracht: het vormen van een kabinet dat steunt op een tweederde meerderheid in het parlement van de Antillen.

“Dit wordt niet zomaar een andere regering”, aldus de formateur gisteren, “maar een kabinet met een geheel andere aanpak. Oprechtheid zal binnen dit kabinet de specie zijn waarmee wij bouwen aan de toekomst van ons land.”

Het nieuwe kabinet zal bestaan uit zes ministers en één staatssecretaris van de nieuwe partij PAR van Miguel Pourier (Partij voor een geherstructureerde Antillen), één (partijloze) minister van het eiland Bonaire en één van de partij SPA van Sint Maarten. De kleine Bovenwindse eilanden Saba en Sint Eustatius leveren elk één staatssecretaris. Pourier wordt zelf premier. Minister van Justitie wordt Pedro Atacho (PAR), de portefeuille van Financiën gaat naar Etiënne Ys (PAR), Onderwijs naar mevrouw dr. Martha Dijkhof (PAR), Arbeid en sociale zaken naar Jeffrey Corion (PAR) en gevolmachtigd minister in Den Haag wordt Carel de Haseth (PAR). Mevrouw drs. Edith Strauss van Bonaire gaat Ontwikkelingssamenwerking beheren en Leo Chance van Sint Maarten (SPA) wordt minister van Verkeer en Vervoer.

Formateur Pourier komt binnen enkele weken met een compleet regeringsprogramma, dat begin mei door de Staten (parlement) kan worden behandeld. Hoofdlijn wordt de herstructurering van de Antillen door een nieuwe financiële relatie tussen de eilanden. Pourier zei gisteren ook met een concreet plan te komen voor de verbetering van het bestuursapparaat van Sint Maarten. In 1992 bracht een commissie onder Pouriers voorzitterschap daarover al een rapport uit aan de koninkrijksregering. Tot de eerste daden van het nieuwe kabinet behoren de afronding van nieuwe wetgeving voor een deugdelijk bestuur, zoals de openbaarheid van bestuur, verplichte verantwoording van inkomsten en bezittingen van bestuurders en verzelfstandiging van de Algemene Rekenkamer.

Pourier konigde gisteren aan dat hij en zijn ministers minder dan hun voorgangers naar Nederland zullen reizen. “In de eerste plaats zullen wij zelf onze problemen moeten oplossen.”