Italiaanse verkiezingen; La Stampa

Een nieuwigheid die in een halve eeuw republikeinse gechiedenis nog nooit werd vertoond, maar die gezien de recente 'Italiaanse Revolutie' niet geheelonbegrijpelijk is: De keuze tussen links, midden, rechts, (...) plus het 'doe wat je goed dunkt', de 'gastkandidaten' en de 'onafhankelijken', heeft de kiezers ten slotte doen zwichten voor dat wat zij de politieke klasse al drie jaar proberen te zeggen. Het is een herhaling van wat al in referenda naar voren kwam, men wil liever eenvoudige polarisatie die erop gericht is iets van het politieke panorama van altijd te vertegenwoordigen. Dat wil men omdat het duidelijker is en de partijen dwingt keuzes te maken, zoals dat tot vier maanden geleden in de gemeenten het geval was. En daar wil men niet van afstappen, ook niet als het kiessysteem de keuze van de burger op een andere manier vertaald: ook deze keer is de meerderheid van de stemmen verdeeld over twee polen.