Italiaanse verkiezingen; La Repubblica

Men neme het oude vierpartijenstelsel, voege daar de MSI en de Lega aan toe, trekke daar het beetje teveel van de verkregen stemmen van Martinazzoli van af, en men houdt de nieuwe meerderheid over. Je zou iedereen die gisteren op Forza Italia heeft gestemd moeten vragen wat zij tot 5 april 1992 hebben gestemd: zij zouden antwoorden gestemd te hebben op de Democrazia Cristiana (DC) of op een van haar kleinere bondgenoten.

De oude meerderheid van de regering heeft zich niet zozeer opgeheven als wel opnieuw gevormd. Wat dat betreft heeft Umberto Bossi van de Lega gelijk als hij zegt bezorgd te zijn, of verontwaardigd, of zelfs woedend: zoveel inspanning om nu gekooid te zijn. Hij was het niet die Berlusconi voor het voetlicht haalde maar hìj werd er uiteindelijk wel de dupe van.