Europese crisis

Als de EU-crisis er een is van federalisten versus nationalisten (NRC Handelsblad, 23 maart), gaan de federalisten dit verliezen. De Europese integratie gaat naar een stelsel van nationale staten, met daarboven een supranationaal ('bovenstatelijk') beslissingsniveau. Dat is geen federatie, maar een confederatie. In werkelijkheid lijkt de EU-crisis mij er een van kleine versus grote nationale staten. Dit gaan de kleine staten winnen. De grote staten zijn immers op. Polen is vergelijkbaar met Spanje. Verder kunnen er alleen nog kleine staten toetreden. Die krijgen vanzelf de overhand; is het niet bij deze uitbreiding, dan bij de volgende.

    • Mr. R. Misset