Drie kraakpanden in Amsterdam ontruimd

AMSTERDAM, 29 MAART. Bij een grootscheepse ontruiming van kraakpanden in Amsterdam heeft de politie vanmorgen dertien mensen gearresteerd. In de middag stond nog de ontruiming van het voormalige Juliana-ziekenhuis op stapel.

Vierhonderd man politie, voornamelijk Mobiele Eenheid, is de hele dag in touw geweest om drie kraakpanden te ontruimen. Vanmorgen was eerst een pand aan de Van Ostadestraat aan de beurt dat was omringd door sympathisanten. “Verzet je maar niet, we winnen toch altijd”, waarschuwde een politie-agente via de megafoon.

Er werd met verfbommen en vuurwerk gegooid. Een uur nadat de laatste sympathisant het pand had verlaten, stond de politie binnen. Er werden acht arrestaties verricht wegens huisvredebreuk.

bpHet pand aan de Van Ostadestraat is eigendom van de Italiaanse familie Zaffora. Zij dreven er voorheen een winstgevende handel in het huisvesten van illegale vreemdelingen. Vorig jaar hebben de eigenaars tot tweemaal toe geprobeerd de krakers eruit te krijgen door het huis in brand te laten steken, aldus de ex-bewoner die dit tegen betaling heeft gedaan. De eigenaren hebben dit steeds ontkend.

xpBijna tegelijkertijd werd in de Saenredamstraat, even verderop in de Pijp, een kraakpand zonder veel omhaal ingenomen door de politie. Hier werden vijf mensen gearresteerd die vuurpijlen hadden afgeschoten.

Tegen de middag werden de straten voor het voormalige Juliana-ziekenhuis afgezet. Het blok was aan alle kanten gebarricadeerd, de balkons werden bemand door bewoners die probeerden met verfbommen, vuurwerk en tl-buizen het waterkanon van de politie van zich af te houden.