De spit van Hirsch Ballin

Marcel Haenen schrijft in NRC Handelsblad van 24 maart dat Hirsch Ballin minimaal drie weken plat moet liggen nadat er een kramp in zijn rug geschoten is.

De aandoening van Hirsch Ballin wordt in de volksmond 'spit' genoemd. Kenmerkend is de heftige lage rugpijn, die niet of nauwelijks uitstraalt in een van de benen en een reflectoir spasme van de lage rugspieren teweeg brengt. Spasme en pijn houden elkaar vervolgens beurtelings in stand. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel vereist zowel absolute ontspanning van de rug (plat op een plank) alswel de nodige tijd: 'minimaal drie weken'. Dit zwaktebod van de geneeskunde kent tegenwoordig echter een aanzienlijk beter en sneller alternatief. De vicieuze cirkel is in een groot aantal gevallen te doorbreken door het toedienen van een epidurale injectie met een lokaalanestheticum (stof die een plaatselijke verdoving teweeg brengt). Dit onderbreekt de pijn en maakt daardoor ook een eind aan het spierspasme. In de praktijk komt het erop neer dat een patiënt(e) op zo kort mogelijke termijn nadat 'het in zijn/haar rug geschoten is' per ambulance of eigen vervoer naar de polikliniek komt en de injectie krijgt. Het effect hiervan heeft iets weg van het bijbelse: sta op en wandel. De patiënt die volledig gevloerd arriveerde in het ziekenhuis, kan na de behandeling doorgaans weer normaal lopend huiswaarts keren en zijn dagelijkse activiteiten hervatten, zij het voorzichtig.

Uiteraard kan het voor minister Hirsch Ballin voordelen hebben zich in deze situatie drie weken niet te mogen (ver)roeren, maar medisch nodig is het niet.

    • B.J.P. Crul
    • Anesthesioloog te Nijmegen