Bond: asielzoekers geen voorrang bij huisvesting

ROTTERDAM, 29 MAART. De Bouw- en Houtbond FNV wil niet dat woningen met voorrang aan asielzoekers worden toegewezen. Dit beleid leidt volgens de vakbond tot grote sociale onrust en toenemende spanningen tussen autochtonen en migranten.

Dit heeft voorzitter R. de Vries van de Bouw- en Houtbond FNV gisteren in de bondsraad, het 'parlement' van de vakbond gezegd. De Vries hekelde het beroep van de overheid op de woningcorporaties om voor 1 mei van dit jaar 20.000 woningen aan asielzoekers toe te wijzen. “Als de woningcorporaties aan deze oproep gehoor geven, houdt dat in dat ze de komende jaren geen huizen kunnen toewijzen aan Nederlandse ingeschrevenen die jarenlang op de wachtlijst staan”, aldus De Vries.

Om het groeiende aantal asielzoekers te kunnen huisvesten, moet de overheid volgens de Bouw- en Houtbond lege kantoorgebouwen geschikt maken en meer huizen bouwen. Daarbij moet aan de randen van het Groene Hart geknabbeld worden of moet de overheid snel beginnen met de uitvoer van het plan tot landwinning langs de kust.

In een reactie zegt de vakcentrale FNV dat de aangesloten bouwbond “een verkeerd signaal afgeeft”. Volgens de vakcentrale is de woningnood te wijten aan te weinig locaties en heeft het niets van doen met het aantal asielzoekers.

Het is de tweede keer binnen enkele weken dat een voorzitter van een FNV-bond zich uitlaat over het beleid ten aanzien van allochtonen. Voorzitter B. van der Weg van de Industriebond FNV pleitte er onlangs voor allochtonen geen voorrang meer te verlenen op onder meer de arbeidsmarkt. Ook die uitlatingen kregen forse kritiek van de vakcentrale.