Aanslag van belasting maand eerder

DEN HAAG, 29 MAART. De Belastingdienst heeft besloten om de termijn voor de verwerking van aangiftebiljetten waarvoor een voorrangsbehandeling geldt, met één maand te verkorten. Dit betekent dat mensen die een belastingteruggaaf verwachten en daarom een voorrangsbehandeling hebben gevraagd (door het rechterhoekje van het formulier te knippen) nu de garantie krijgen dat zij niet voor 1 december, maar voor 1 november 1994 een aanslag ontvangen. Het belastingformulier moet voor 1 april worden ingevuld.

Jaarlijks wordt voor ruim 1,8 miljoen aangiftebiljetten een verzoek om voorrang ingediend, dat is ongeveer 35 procent van de totale hoeveelheid. Deze versnelling van de behandeling past binnen de doelstelling van de Belastingdienst om de periode tussen het moment van aangifte en het moment van aanslag te verkorten. Voor belasting-plichtigen heeft dit als voordeel dat zij eerder zekerheid krijgen over hun fiscale situatie en dat zij - in geval van een teruggaaf - eerder hun geld ontvangen.