Waardering van Van Otterloo komt laat

De volksgezondheidsspecialist van de PvdA, Gerrit-Jan van Otterloo, kreeg in de Hanzehof veel lof toegezwaaid van hooggeplaatste partijgenoten.

Hij zorgde er vorige week met zijn plan voor dat 162.000 bejaarden, die alleen AOW en een klein pensioen hebben, in het ziekenfonds worden opgenomen. Het initiatief-Van Otterloo kreeg Kamerbreed steun; de PvdA grifte haar initialen wederom in de AOW. En dat kwam goed van pas omdat het CDA met zijn plan uitkeringen waaronder de AOW te bevriezen, voor een groot deel van de vaste aanhang heeft afgedaan.

PvdA-voorzitter Rottenberg prees Van Otterloo als inventief Kamerlid. “Hij heeft een oplossing bedacht waar niemand anders op kwam”, zei hij over de ziektekostenregeling die Van Otterloo, Kamerlid sinds 1986 en afkomstig uit de gezondheiszorgwereld, had uitgedokterd. Fractieleider Wöltgens was ook lovend. “Ik bedank de Tweede Kamer voor de steun aan dit uitstekende voorstel. Mijn dank, hulde”, zei hij. “En ik zal nooit meer een kwaad woord zeggen over de Eerste Kamer als deze het initiatief van onze partijgenoot ook goedkeurt”.

Voor Van Otterloo zélf zijn deze dankwoorden een schrale troost; een eervol einde van een trouwe 'Parteisoldat' in de Tweede Kamer. De kandidatencommissie van zijn partij zette hem op plaats 58, zwaar onverkiesbaar. Een poging om via wat lobbywerk nog wat hoger te komen, mislukte volledig. Onder druk van de PvdA-top hield het partijcongres in december vast aan een lage nominering voor de volksgezondheidsspecialist. De Moor heeft zijn plicht gedaan, de Moor kan gaan. (DJE)

    • Koen Greven
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink