Vreemdelingen

René Cuperus en Femke Halsema van de Wiardi Beckman Stichting slaan de plank volkomen mis in hun bijdrage 'Ook fatsoenlijke partijen volgen Janmaat' (NRC Handelsblad, 23 maart).

De Nederlandse traditie van tolerantie is niet veranderd, zelfs niet bij de overgrote meerderheid van de Janmaat-kiezers. Genoemde medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de PvdA beseffen blijkbaar nog steeds niet dat de toestroom van vreemdelingen (asielzoekers, gezinsherenigers en gezinsvormers) volledig uit de hand is gelopen. De Nederlandse gemeenschap zit door het gevoerde beleid opgezadeld met een zeer ernstig sociaal-economisch probleem, dat niet meer oplosbaar is door de voorgestelde bestrijding van symptomen, doch vraagt om een drastische aanpak van de oorzaken. De ontkenning van deze problematiek pleit noch voor de werkelijkheidszin, noch voor het wetenschappelijk niveau van de Wiardi Beckman Stichting. Fatsoenlijke partijen volgen Janmaat niet, doch beginnen zich bewust te worden van hun verantwoordelijkheden.

    • S. Wiegersma