v.d. Moolen wint fusieslag op de beurs

AMSTERDAM, 28 MAART. Het Amsterdamse hoekmansbedrijf Van der Moolen gaat zes kleinere hoekmansbedrijven inlijven. Dit weekeinde bereikte Van der Moolen een principe-akkoord met de firma's Neefjes, C.J. Schoo, Stroink, Mandersloot & Van Oven, Assman & Kroese en Bosch & Co die de komende maanden worden overgenomen.

Van der Moolen krijgt door de overname van de zes kleinere hoekmansbedrijven bijna een derde van de Amsterdamse aandelenhandel in handen. De komende maanden kan dit aandeel nog verder oplopen want Van der Moolen denkt namelijk goede kansen te hebben om als hoekman te worden aangewezen voor Koninklijke PTT Nederland (KPN). Het marktaandeel van Van der Moolen zal dan dicht in de buurt van het toegestane maximum van 35 procent zitten.

Behalve misschien straks KPN heeft van der Moolen al verscheidene grote hoofdfondsen in zijn pakket zoals Amev, CSM, ING, KNP BT, Philips, Polygram, Unilever en Wolters Kluwer. Verder handelt het hoekmansbedrijf in aandelen van onder meer Crown Van Gelder, Content, Van Dorp, Flexovit, Kempen, Sligro en Tulip.

De plotselinge overnamedrift is het gevolg van een reorganisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Vroeger kon één aandelenfonds door verschillende hoeklieden worden verhandeld, maar per 1 oktober is dat voorbij. Dan wordt elk fonds ondergebracht bij één specialist. Door de voorgenomen beursfusies blijven er zes à zeven hoekliedenbedrijven op de Amsterdamse beurs over.

Bij de herverdeling van de fondsen over de hoekmansbedrijven zijn veel bedrijven fondsen kwijtgeraakt waarin zij vroeger wel handelden. De beurs heeft hen schadeloos gesteld met de betaling van coupons waarmee hoeklieden aanspraak kunnen maken op nieuwe fondsen die op de beurs worden geïntroduceerd. Van der Moolen heeft een aantal hoeklieden ingelijfd die goed in hun coupons zaten.

Het bedrijf beschikte ook over voldoende geld daarvoor. Maar volgens directeur H. Kroon van Van der Moolen heeft zijn bedrijf alleen maar alert gereageerd op het rapport van McKinsey waarin de aanbevelingen voor de introductie van een nieuw beurssysteem zijn doorgelicht. Kroon: “Wij zijn toen onmiddellijk in actie gekomen en hebben ons goed voorbereid. Dat is de reden dat we nu de zaken zo goed voor ons bedrijf hebben kunnen afronden. We zijn sterk voorstander van dit nieuwe handelsysteem. Het is veel opener en directer dan in het verleden. Vooral de particuliere klant betaalt in de nieuwe opzet geen cent te veel. Als hij vroeger via zijn bank zaken deed moest hij dat nog maar afwachten.”

Andere hoekmansbedrijven hebben echter met gemengde gevoelens gereageerd op de overnamewoede van Van der Moolen. “Van der Moolen is vrij fors te keer kunnen gaan omdat het bedrijf over een vrij groot eigen vermogen beschikt”, zegt M. Scholten, directeur van concurrent AOT. Ook zijn bedrijf heeft echter niet stilgezeten. AOT heeft ook enkele overnames gepleegd die het bedrijf deze week bekend wil maken. Niettemin meent ook AOT dat Van der Moolen in de overnameslag als de grote winnaar naar voren is gekomen.