Van Eekelen blijft langer chef WEU

IOANNINA, 28 MAART. De Nederlander Willem van Eekelen blijft nog een half jaar langer in functie als secretaris-generaal van de Westeuropese Unie (WEU), de 'defensiepoot' van de Europese Unie.

De ministers van buitenlandse zaken van de 12 lidstaten van de EU hebben dat afgelopen weekeinde besloten in het Griekse Ioannana.

Voor de opvolging van Van Eekelen, wiens termijn formeel op 15 mei afloopt, hebben verschillende landen kandidaten gesteld. Tegelijkertijd moeten de komende maanden benoemingen worden gedaan op een aantal andere prestigieuze posten bij internationale organisaties. Zo zal in juni worden beslist over de opvolging van Jacques Delors als voorzitter van de Europese Commissie in Brussel. Daarnaast krijgen de OESO (Organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling) in Parijs en de Raad van Europa in Straatsburg een nieuwe secretaris-generaal.

Die samenloop van benoemingen, waarbij verschillende landen ijzers in het vuur hebben, maakt het moeilijk om de strijd om de opvolging van Van Eekelen bij de WEU nu al af te ronden. Eerst zal duidelijk moeten zijn hoe de verdeling zal uitvallen van de andere belangrijke posten over de landen die daarvoor kadidaten hebben gesteld. De EU-ministers hebben daarom afgesproken dat Van Eekelen in ieder geval nog tot 15 november in functie zal blijven bij de WEU. Formeel zijn er tot dusver vier kandidaten voor zijn opvolging. Dat zijn de Italiaanse oud-minister van defensie Rognoni, de Belgische politicus Eyskens, de Portugese topdiplomaat Cutileiro en de Spanjaard Baron Crespo, voormalig voorzitter van het Europese parlement.