'Terugkeer van Jezus lost de politieke problemen echt op'

NIJVERDAL, 28 MAART. “We moeten in de politiek veel doen, maar het zal de wereld niet redden. Christelijke politiek is een melancholieke bezigheid.” Met deze stelling gooide de Utrechtse predikant W. Rietkerk, achtste op de RPF-lijst, zaterdag tijdens een discussiebijeenkomst in Nijverdal snel de knuppel in het hoenderhok.

“Het Koninkrijk Gods komt niet voort uit de interne kracht van deze wereld, zoals GroenLinks denkt, maar komt van gene zijde.” Dat is het fundamentele verschil tussen de kleine christelijke partijen RPF en GPV enerzijds en het CDA en GroenLinkse christenen anderzijds, aldus Rietkerk.

Rietkerk sprak op een bijeenkomst van het christelijke 'platform' binnen GroenLinks: 'de Linkerwang'. In een zaaltje van het Hervormd Centrum discussieerden vertegenwoordigers van CDA, GroenLinks, RPF en GPV over de mogelijkheden van een christelijke politiek. Rietkerk betoogde dat “de aanwezigheid van het kwaad in deze abnormale wereld pas zal ophouden met de terugkeer van Jezus Christus”. “Dat is de echte oplossing van de politieke problemen.”

De ongeveer zeventig, meest oudere aanwezigen variëren van strenge protestanten keurig in het pak tot een jongen in jeans en met 'jezuskapsel'. Een non gaat na afloop met een aantal 'linkerwangers' liederen zingen.

Voor GroenLinks doet 'linkerwanger' en 'industriepastor' dominee A. Harrewijn uit Amsterdam mee aan de discussie. Hij staat als tiende op de GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamer. Van verwijzingen naar de onmacht van de zondige mensen moet hij niets hebben. “Vrede is wel degelijk door mensen te realiseren. De bijbel zegt dat het Koninkrijk Gods al onder ons groeit. Dat het mensen is gegeven om dat mogelijk te maken is het unieke van onze godsdienst. Het Woord is vlees geworden.”

Harrewijn is er vast van overtuigd dat het mogelijk is “om de economie aan te passen aan de basis van het leven”, en om heel Nederland “groener, trager, eerlijker, leuker en vriendelijker te maken.” Rietkerk is niet overtuigd: in het beste geval kan christelijke politiek “slechts een voorproefje geven van het Koninkrijk, een eersteling van de komende oogst”. Ingeklemd tussen christelijk conservatisme en links radicalisme neemt het CDA-Kamerlid A. Bijleveld-Schouten een ongemakkelijke positie in. “Wij willen telkens zoeken naar de betekenis van het evangelie en worstelend ons een weg zoeken in de werkelijkheid”, zegt ze. Harrewijn is blij dat GroenLinks geen 'christelijke partij' is. “Ik heb grote huiver om de naam van Christus te verbinden met politieke vraagstukken.” Maar christenen moeten wel politiek bedrijven. “Want in de ogen van de asielzoeker herken je de ogen van Jezus, die zelf voor Herodes naar Egypte moest vluchten.”

Splijtzwam tussen de christenen in het Nijverdalse zaaltje blijkt de plaats van het gezin en de vrouw. Met de opmerking dat de overheid “een gezinserkennend beleid moet voeren dat geen afbreuk doet aan de emancipatie” probeert CDA-Kamerlid Bijleveld een tussenpositie in te nemen. Maar Rietkerk spreekt over “de vergrauwende en ontmenselijkende werking van het individualisme”. “We moeten de taakverdeling in het gezin niet ondermijnen”, vindt de RPF'er. Harrewijn protesteert: “Je hebt in de bijbel juist een heel zootje aan samenlevingsvormen. Waarom zouden er nu geen mogelijkheden mogen zijn voor nieuwe verbanden?” Rietkerk: “Het huwelijk tussen Adam en Eva is het enige verband dat in de bijbel voorkomt voor de zondeval.”

In dit soort discussies staat het CDA meestal aan de kant van GroenLinks, verduidelijkt Harrewijn na afloop. “RPF en GPV hebben een magisch godsbeeld. Dat heeft het CDA niet, maar wat het CDA dan wel heeft, weten ze zelf ook niet.” W. Roskam-Kroeze, actief in het GPV-Overijssel, bevestigt de tweedeling. “CDA noch Harrewijn durft Gods woord als bron te nemen. Ook bij het CDA staat de economische zelfstandigheid te hoog in het vaandel.” Zelf wil Roskam-Kroeze vooral “afhankelijk” zijn: “Het geeft ontzettend veel perspectief om bezig te zijn voor God.”

    • Hendrik Spiering