Robeco neemt deel in Rabo's effectenbank

ROTTERDAM, 28 MAART. De samenwerking tussen de Rabobank en de Robeco Groep wordt uitgebreid. De Robeco Groep zal voor een derde deelnemen in het aandelenkapitaal van Schretlen & Co in Amsterdam, de effectenbank van de Rabobank. Schretlen zal worden omgevormd tot een “private bank” die gaat werken op de terreinen effectendienstverlening, vermogensbeheer en financiële planning.

Een woordvoerder van de Rabobank wilde niet zeggen hoe groot het aandelenkapitaal van Schretlen is. “Het is een niet aan de beurs genoteerde bank en daarom willen we er niets over zeggen.” Evenmin wilde hij kwijt welke bedragen aan vermogensbeheer Schretlen denkt te kunnen gaan beheren. “Eerst de bank maar eens van de grond krijgen”, zei hij.

De bank blijft gevestigd in Amsterdam en zal om te beginnen circa veertig medewerkers tellen. Deze zijn voor het merendeel afkomstig van Schretlen en voor een deel van IRIS, de gezamenlijke onderneming van Rabo en Robeco die drie jaar geleden van start ging.

Drs. H. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, wordt voorgedragen voor een zetel in de raad van commissarissen van de Robeco Groep. Prof.dr. P. Korteweg, voorzitter van het beleidscomité van Robeco, zal lid worden van de raad van toezicht van Rabobank Nederland.

Rabobank en Robeco sloten in 1991 een strategische alliantie. Sinds die tijd verkoopt de bank via haar kantoren de beleggingsprodukten van de Robeco Groep. Robeco krijgt daardoor beter toegang tot de potentiële klanten. Begin dit jaar werd bekend dat Robeco via het Rabo-netwerk sinds 1991 in totaal 7,4 miljard gulden aan beleggingsgeld heeft ontvangen.