Prijs ƒ 1 miljoen Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 114461. Dit stuk is van 6 april af betaalbaar met één miljoen gulden.