Polynorm ziet winst met 41 pct inzakken

De winst van Polynorm te Bunschoten, een ondernemingengroep op het gebied van metaal- en kunststofverwerking, is in 1993 met 41 procent gedaald tot 14,3 miljoen gulden.

De kasstroom (winst plus afschrijvingen) daalde met 12 procent tot 43,3 miljoen gulden. In de cijfers komt de malaise in die bedrijfstak tot uiting. Polynorm moest over het afgelopen jaar een buitengewone last verwerken van 4 miljoen gulden voor de reorganisatiekosten verband houdend met het afvloeien van peroneel bij de divisie Automotive.

De omzet over 1993 daalde met 4 procent tot 487 miljoen gulden (in 1992 was de omzet 509 miljoen). In het tweede halfjaar trad als gevolg van kostenbesparende maatregelen en toenemende omzet en een beter resultaat bij de divisie Bouwprodukten, Installatieprodukten en bij Polynorm Roosendaal, een resultaatverbetering op. Over het tweede halfjaar bedroeg het netto resultaat 8,2 miljoen gulden. Over het eerste halfjaar werd 6,1 miljoen winst geboekt, nadat het tweede halfjaar van 1992 10,8 miljoen gulden winst had opgeleverd.

Voorgesteld wordt een contant dividend van 4,25 gulden (over 1992 6,85 gulden). De directie verwacht voor 1994 een groei van de omzet en van het resultaat. De jaarvergadering is op 26 mei.