Laatste poging van EU in ruzie Athene-Skopje

IOANNINA, 28 MAART. Europees commissaris Hans van den Broek doet vandaag in Athene een laatste poging om de Griekse regering te bewegen het embargo tegen Macedonië op te heffen. Indien premier Papandreou daar niet op ingaat, zal de Europese Commissie Griekenland voor het Hof van Justitie in Luxemburg dagen.

De elf andere lidstaten van de Europese Unie hebben Griekenland het afgelopen weekeinde krachtig gewaarschuwd dat de boycot tegen het noordelijke buurland Macedonië in strijd is met de rechtsregels van de EU. De lidstaten nemen geen genoegen met de uitleg van Athene, dat de embargomaatregel is genomen wegens de bedreiging van de binnenlandse veiligheid van Griekenland. Die argumentatie houdt geen steek, aldus de elf.

Tot de veroordeling van Griekenland kwam het afgelopen weekeinde tijdens het informele beraad van de ministers van buitenlandse zaken uit de EU-lidstaten in de Griekse stad Ioannina. Griekenland is momenteel voorzitter van de EU, en dat maakte de gang van zaken des te gevoeliger. De Europese Commissie heeft nu de politieke dekking gekregen van de elf EU-lidstaten om een Hof-procedure aan te kaarten, aldus de Nederlandse minister Kooijmans. Dat houdt in dat de Griekse regering wordt aangeklaagd wegens schending van het EU-verdrag. Uiteindelijk kan de procedure leiden tot een veroordeling van het Hof van Justitie.

Al onmiddellijk na het instellen van de Griekse boycot, vorige maand, sprak de Europese Commissie het vermoeden uit dat in strijd werd gehandeld met het Unie-verdrag. Die verbiedt het opwerpen van eenzijdige handelsblokkades. Maar commissaris Van den Broek, verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van de EU, heeft zich altijd voorstander verklaard van een politieke oplossing tussen Athene en Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Namens de Verenigde Naties onderneemt bemiddelaar Cyrus Vance pogingen om de vorig jaar afgebroken dialoog tussen beide landen te hervatten.

Van den Broek zal vandaag in Athene nog eens onderstrepen dat het nemen van juridische maatregelen tegen Griekenland los moet worden gezien van de inspanningen om tot een politiek vergelijk tussen beide landen te komen. Als hoedster van het EU-verdrag kan de commissie niet passief blijven toekijken hoe de rechtsregels van de Unie worden geschonden. Daarom zal Brussel niet aarzelen om nu naar het Hof te stappen, aldus de boodschap van Van den Broek.