KNAW weigert artikelen Buck

AMSTERDAM, 28 MAART. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zal niet alsnog overgaan tot publikatie van twee artikelen van de gepensioneerde Eindhovense chemicus prof. Henk M. Buck in haar Proceedings.

Buck kwam met deze artikelen over de eigenschappen van fosfaatgemethyleerd DNA eind december 1993 in opspraak. Hij had in de drukproeven ingrijpende wijzigingen geïntroduceerd, waaronder smadelijke opmerkingen jegens een oud-medewerker. Na tijdige ontdekking werd de hele oplage van het tijdschrift vernietigd. De KNAW vindt de handelwijze van Buck dermate onaanvaardbaar, dat ze nu ook de oorspronkelijke, wel geaccepteerde versie van de artikelen niet meer wil publiceren.