Kabinet kampt met tegenvaller in de rijksuitgaven

DEN HAAG, 28 MAART. Het kabinet kampt dit jaar - onder meer als gevolg van de extra kosten voor de opvang van asielzoekers - met een tegenvaller in de rijksuitgaven van 740 miljoen gulden. Dit bedrag loopt op tot 930 miljoen in 1995.

Dat schrijft minister Kok (financiën) in de zogeheten Kaderbrief die hij afgelopen weekend vertrouwelijk naar zijn collega's heeft gestuurd. Vandaag en donderdag vergadert het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet wil voor de zomer een besluit nemen over de rijksuitgaven voor 1995 en na de zomer, wanneer de prognoses van de belastingramingen bekend zijn, over de inkomsten.

De directe kosten voor de opvang van asielzoekers zijn volgens Financiën dit jaar ruim 570 miljoen gulden hoger dan geraamd. Voor volgend jaar verwacht Financiën een tegenvaller van ruim 940 miljoen gulden, oplopend tot 1320 miljoen gulden in 1998.

Voor 1994 en 1995 heeft het kabinet een tegenvaller bij de aardgasinkomsten verwerkt van respectievelijk 0,4 en 1,4 miljard gulden als gevolg van lagere olieprijzen dan voorzien. Het kabinet gaat nu uit van een olieprijs van 14,5 dollar per vat, terwijl op dit moment de prijs 13,3 dollar bedraagt. Eén dollar lager dan geraamd kost de Nederlandse schatkist dit jaar 200 miljoen gulden en structureel 600 miljoen.

De minister van financiën verwacht dat het kabinet compenserende maatregelen treft voor de uitgavenoverschrijding. Daarbij wordt gedacht om de departementen niet volledig te compenseren voor de prijsstijging en de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. In de Kaderbrief schrijft Kok dat het financieringstekort volgend jaar uitkomt op 3,75 procent van het nationaal inkomen. Ook voor dit jaar wordt een tekort van 3,75 procent verwacht - 0,5 procentpunt boven de afspraak die CDA en PvdA in het regeerakkoord hebben gemaakt. Voor 1996 wordt een stijging verwacht naar 3,8 procent, waarna een daling wordt voorspeld naar 3,1 procent in 1998.

De collectieve lastendruk (som van belastingen en sociale premies) bedraagt volgend jaar 52,1 procent van het nationaal inkomen, 1,6 procentpunt minder dan dit jaar. In het regeerakkoord hebben CDA en PvdA afgesproken dat het tekort in 1994 niet boven de 53,3 procent mag uitkomen.