Hogesnelheidslijn (1)

Bij gebruik van de bestaande spoorweg in Nederland zou de reistijd met de HSL van Amsterdam naar Parijs in de toekomst 3 uur en een kwartier bedragen.

Het kabinet is van mening dat dit niet snel genoeg is. Voorgesteld wordt een geheel nieuwe spoorweg in Nederland aan te leggen. Dat het 'Groene Hart' van de Randstad hierdoor onherstelbare schade lijdt, dat honderden glastuinbouwbedrijven verplaatst moeten worden, is van geen belang, en ook niet dat vele dorpen gesplitst zullen worden en een ongekend aantal gebouwen en woningen moet worden afgebroken. Kosten: ten minste 5 miljard gulden, afgezien van de kosten die wij aan België dienen te vergoeden, en dit alles voor een reistijdverkorting van 1 kwartier! Het is te hopen dat de Tweede Kamer dit onzalige en volstrekt onnodige plan weet te verhinderen. Zonder uitvoering van de nieuwe spoorlijn vervalt Nederland - ik citeer ex-minister mw. Smit-Kroes - echt niet tot het 'Jutland' van Europa. Bij uitvoering wordt ons land wel de risee van Europa.

    • L. Rietveld