Haks vrijgesproken in uitkeringskwestie

LEEUWARDEN, 28 MAART. Directeur Frans Haks (55) van het Groninger Museum is vanmorgen door het gerechtshof in Leeuwarden vrijgesproken van heling en medeplegen van valsheid in geschrifte. Er was drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 25.000 gulden tegen hem geëist wegens het opstellen van een schijnhuurcontract waardoor zijn partner een RWW-uitkering kon ontvangen.

Haks zou ook hebben meegeprofiteerd van de uitkering die zijn vriend ten onrechte zou hebben ontvangen, ongeveer 80.000 gulden. De rechtbank van Groningen veroordeelde Haks vorig jaar juli tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 25.000 gulden. Volgens het hof bewoonden Haks en zijn vriend (62) gedurende de periode mei 1987 tot en met januari 1992, waarin de vriend van Haks de uitkering kreeg, gescheiden ruimten. Hoewel tussen de financiën van Haks en diens vriend volgens het hof wel “een zekere vermenging” plaatshad moet in het midden blijven of er sprake was van een gemeenschappelijke huishouding. Uit de rapporten van de Sociale Dienst en een heronderzoek van deze dienst is niet gebleken, zo stelt het hof, dat de vriend van Haks bij het invullen van de inkomstenformulieren “opzettelijk valselijk het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met verdachte verzweeg”.

De vriend van Haks verzweeg huurinkomsten waarvoor hij tot 100 uur dienstverlening werd veroordeeld. Het hof acht niet bewezen en niet aannemelijk dat Haks dit wist of vermoedde, evenmin dat hij “opzettelijk gebruik” heeft gemaakt van het geld dat zijn vriend zo verkreeg.

Haks werd tevens vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Het hof meent dat niet kan worden vastgesteld dat het kamerhuurcontract opzettelijk is vervalst, aangezien er geen huurprijs op werd ingevuld en de vriend ook geen huur betaalde. De advocaat van Haks, mr. R. Verbunt, acht de uitspraak van belang omdat het hebben van een relatie niet wordt gekoppeld aan het vormen van een economische eenheid. Haks blijft in functie tot juli 1996.