Gemeenten klagen Staat aan

DEN HAAG, 28 MAART. Een groot aantal gemeenten heeft vandaag bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen de Nederlandse staat. De gemeenten, 169 in totaal, hopen de schade vergoed te krijgen die ze hebben opgelopen doordat ze ten onrechte kopers van woningen over bouwgrond BTW in rekening hebben gebracht.

Het gaat hier mogelijk om honderden miljoenen guldens, afhankelijk van de vraag hoeveel kopers van woningen erin slagen de BTW die zij over de grond hebben betaald, terug te vorderen bij hun gemeenten. Deze kwestie speelt sinds 1990. Toen sprak de Hoge Raad uit dat gemeenten geen BTW mogen heffen over grond die nog niet bouwrijp is gemaakt. Tot dan toe deden ze dat, op instructie van het ministerie van financiën, wel bij grond die voor bebouwing was bestemd. De gemeenten verwijten de staat nu dat hij te laat de Nederlandse wet aan een richtlijn van de EG heeft aangepast. Dat had volgens hen al in 1979 moeten gebeuren. Volgens het arrest van de Hoge Raad kan alleen over bouwrijpe grond kan btw (17,5 procent) worden geheven, zo niet dan moet worden volstaan met overdrachtsbelasting (6 procent).