Bosnische Kroaten stemmen in met federatie met moslims

SARAJEVO, 28 MAART. Het 'parlement' van de Bosnische Kroaten en de Bosnische regering hebben dit weekeinde het akkoord over de moslim-Kroatische federatie goedgekeurd. Naar verwachting zal het Bosnische parlement - dat in wezen vooral de moslims vertegenwoordigt - dit vandaag ook doen.

Het 'parlement' van Herceg-Bosna, de eenzijdig uitgeroepen 'republiek' van de Bosnische Kroaten, kwam zaterdag in Mostar bijeen om te beslissen over het op 18 maart in Washington met de moslims getekende akkoord over de vorming van een Bosnische federatie. Het keurde het akkoord met slechts een tegenstem en drie onthoudingen goed. Het federatieverdrag maakt in feite een eind aan het bestaan van Herceg-Bosna, aangezien de macht wordt overgedragen aan de centrale regering in Sarajevo en de besturen van de te vormen kantons, waaruit de nieuwe federatie zal bestaan. De leider van de Bosnische Kroaten, Kresimir Zubak, hield de parlementariërs in Mostar voor dat “we realistisch en objectief moeten zijn en onze lokale en regionale belangen ondergeschikt moeten maken aan de belangen van het Kroatische volk als geheel”.

Zubak zal naar verwachting de eerste president van de moslim-Kroatische federatie Bosnië worden. De huidige president van Bosnië, Alija Izetbegovic, zal volgens afspraak met de Kroaten aftreden. Hij werd zaterdag gekozen tot voorzitter van de moslim-partij in Bosnië, de Partij van Democratische Actie (SDA), die hij al leidde tot december 1992, toen de Kroaten en de Serviërs klaagden dat het hoofd van een multi-etnische staat niet tegelijkertijd voorzitter van een etnische partij kan zijn. Izetbegovic had al in 1992 in het formeel bestaande roulatiesysteem als president van Bosnië moeten plaatsmaken voor een etnische Kroaat; die constitutionele procedure werd echter opgeschort wegens de oorlog.

De Bosnische regering keurde gisteren het akkoord met de Kroaten over de vorming van een federatie goed. Vandaag komt het Bosnische parlement - in overgrote meerderheid bestaande uit moslims - bijeen om zich erover uit te spreken. Verwacht wordt dat dit geen problemen zal opleveren.

Gisteren sprak zich in Sarajevo ook een vertegenwoordigend lichaam van Bosnische Serviërs over het akkoord uit, de Servische Consultatieve Raad. Deze Raad bestaat uit vijfhonderd Serviërs die loyaal zijn aan het gezag van Sarajevo en aan de multi-etnische staat Bosnië-Herzegovina, dit in tegenstelling tot het overgrote deel van hun nationalistische landgenoten in de eenzijdig uitgeroepen 'Servische republiek' (in Bosnië). De Raad verwelkomde het akkoord over de vorming van de federatie en tekende aan dat ook de Bosnische Serviërs er als gelijkwaardige partij bij moeten worden betrokken. Het 'parlement' van de 'Servische republiek' wees overigens vorige week de mogelijkheid aan aansluiting bij de federatie al van de hand.

De legercommandanten van de Bosnische moslims en de Bosnische Kroaten hebben zaterdag in Sarajevo een akkoord getekend over de samenvoeging van de beide legers. Het akkoord voorziet in de vorming van een gezamenlijk opperbevel.

In het noorden van Bosnië werd dit weekeinde gevochten tussen moslims en Serviërs. De strijd concentreerde zich op het gebied van Tesanj en Doboj, niet ver van de door de Serviërs beheerste moslim-enclave Maglaj. In hetzelfde gebied kwamen vrijdagavond Britse blauwhelmen in actie tegen Servische schutters, die zeven uur lang Britse posities onder vuur hadden genomen. De strijd eindigde toen de Britten met een pantserwagen een bunker van de Serviërs opbliezen.

In de Kroatische Krajina, het door de Kroatische Serviërs beheerste deel van Kroatië, is een VN-helikopter zaterdag met luchtdoelgeschut onder vuur genomen. Het toestel werd geraakt, maar er vielen geen gewonden. (Reuter, AP, AFP)