Beurs Milaan speculeert op overwinning rechtse alliantie

ROME, 28 MAART. Hoewel de stembussen in Italië nog tot vanavond tien uur openblijven, werd vanmorgen in beurskringen in Milaan gespeculeerd op een duidelijke overwinning door de rechtse alliantie.

Verscheidene financiële instellingen hebben gisteren exit polls laten houden, waarbij aan kiezers is gevraagd wat zij hebben gestemd. De resultaten hiervan mogen niet publiek worden gemaakt zolang de stembureaus nog open zijn.

Vanmorgen heeft de lire duidelijk terrein gewonnen ten opzichte van de dollar en de mark. De index van de Milanese beurs was rond het middaguur met bijna drie procent gestegen.

In financiële kringen wordt erop gespeculeerd dat de meest recente opinie-onderzoeken, twee weken voor de verkiezingen, een betrouwbaar beeld hebben gegeven: de rechtse alliantie zou meer stemmen behalen dan links. De stijging van de lire en de beursindex kunnen worden uitgelegd als een speculatie op een duidelijke overwinning van rechts.

Het enige officiële cijfer dat rond het middaguur beschikbaar was, was dat van de opkomst. Gisteren zijn 57,3 procent van de ruim 48 miljoen stemgerechtigen gaan stemmen. Dat is ongeveer tien procent minder dan op de eerste verkiezingsdag twee jaar geleden, maar toen gingen de stembureaus om 2 uur 's middags dicht. Nu blijven ze tot tien uur vanavond open. Dit is gedaan om ook de orthodoxe joden die hun paasfeest vieren en pas vandaag na zonsondergang mogen stemmen, in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen.

In vraaggesprekken bij stembureaus zeiden veel Italianen gisteren skeptisch te staan tegenover de vraag of deze verkiezingen zullen resulteren in echte veranderen. Sommige kiezers verwachtten dat er binnen afzienbare tijd opnieuw moet worden gekozen. Bepalend bij hun keuze was voor velen de vraag welke partij of welke alliantie het best in staat is de politieke vernieuwing door te voeren.

“Ik heb voor rechts gekozen omdat dat het enige echt nieuwe is”, zei een vrouw bij een stembureau in Ostia, het Zandvoort van Rome. “Links heeft mee vorm gegeven aan het oude regime, ook al ging dat vanuit de oppositie.” Andere kiezers zeiden juist mediamagnaat Silvio Berlusconi, de aanvoerder van de rechtse alliantie, niet te vertrouwen omdat hij zijn economische imperium heeft opgebouwd onder het oude bestel. Omdat de keuze in de ogen van veel kiezers tussen links of rechts was, is de centrumalliantie, met de voormalige christen-democraten, in de verdrukking gekomen.

    • Marc Leijendekker