'Betuwelijn is monument van nieuwe truttigheid geworden'; Senator Tummers vindt dat keuze te snel gemaakt werd

DEN HAAG, 28 MAART. De afgelopen maanden viel de ene protestbrief na de andere bij hem in de bus. Het sterkte senator N.H.M. Tummers (PvdA) in zijn overtuiging dat de besluitvorming over de Betuwelijn overhaast is geweest en dat er nog veel vragen zijn.

Dat zal hij morgen bij de behandeling in de Eerste Kamer ook zeggen. Veel meer zit er echter niet in, want afwijzen zal de PvdA de komst van de Betuwelijn niet. En dat is het enige wat de Eerste Kamer volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening nog kan - het plan goedkeuren of afkeuren. “Dus al die mensen komen bij ons met verwachtingen die de Eerste Kamer niet waar kan maken.”

Heeft de Tweede Kamer haar werk niet goed gedaan?

“De Tweede Kamer heeft veel aandacht aan kleine aanpassingen besteed. Hier een overkapping, daar een wat hogere geluidsmuur. Het ging erom dat eigenlijk niemand in de Betuwe die lijn wil, maar dat iedereen tevreden moest worden gesteld. Cosmetische middelen moesten de bezwaren wegpoetsen. Het maakt van de Betuwelijn een monument van nieuwe truttigheid.”

Maar wat had er dan moeten gebeuren?

“Er had meer tijd voor de besluitvorming moeten zijn. Daar zit onze grootste wrevel. Het gaat om een omvangrijk complex van problemen, waar veel te kort naar is gekeken. De alternatieven zijn nauwelijks aan bod geweest. Het bestaande spoor, de route via Noord-Brabant, de waterwegen: ze zijn vrijwel niet bij de besluitvorming betrokken. Een paar weken geleden nog kwam iemand met een ingenieus plan om containerbakken aan elkaar te koppelen, als een soort waterslang. Zo'n plan zou moeten worden onderzocht. Maar daar is in de procedure geen tijd meer voor, zodat het plan nu in de marginaliteit verdwijnt.

“De Betuwelijn is een keuze voor een bepaalde ontwikkeling geweest. Die keuze is snel gemaakt en alleen al daarom kun je je afvragen of het wel de beste oplossing is.”

Maar uw partij zal morgen de komst van de Betuwelijn niet afwijzen.

“In de eerste plaats speelt daarbij een rol dat volgens ons de Eerste Kamer er is voor het afronden van wetgeving. Een planologische kernbeslissing als de Betuwelijn is dat niet. Wij zijn daarom terughoudend.

“Verder is het zo dat ook wij menen dat de economische streng van Rotterdam naar het Duitse achterland een sterke moet zijn. Rotterdam heeft de functie van mainport en dat moeten we zo zien te houden.

“Overigens vond de Betuwe indertijd zelf dat men er in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening bekaaid vanaf kwam. Nu komt er een Betuwelijn en is het weer niet goed. Waarmee ik trouwens niet wil zeggen dat het maatschappelijk draagvlak voor ons niet belangrijk is. Daar willen we het kabinet juist over aan de tand voelen. Er wordt met die kreet geschermd zonder dat duidelijk is wie er wel en wie er niet worden bedoeld.”

Wat zijn voor u morgen de belangrijkste punten van aandacht?

“Zoals gezegd is de tijdsdruk voor ons het meest wezenlijke punt van kritiek. Daarnaast willen wij van de minister vooral meer weten over de financiering en over de aftakkingen naar het noorden en het zuiden. Die aftakkingen gaan misschien wel een paar miljard gulden kosten. Maar wellicht is het niet te duur allemaal. We weten het gewoon niet. Of de exploitatie van de Betuwelijn rendabel is, zal pas veel later blijken.”

    • Gretha Pama