Berekening winst per aandeel wordt binnenkort uniform

De berekening van de 'winst per aandeel' (wpa) van bedrijven wordt binnenkort eenvormig en zal op een andere manier worden gedaan.

De weging van de wpa verandert. Dit blijkt uit de veertiende editie van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verandering zal vooral tot uitdrukking komen als een bedrijf in de loop van het jaar nieuw kapitaal aantrekt. Tot nu toe ging men uit van de mate van dividendgerechtigdheid van de aandelen. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van de periode dat het nieuwe kapitaal voor het bedrijf beschikbaar is geweest.

Drs. H. Haarbosch, voorzitter van de accountingcommissie van de Vereniging voor Beleggingsanalisten is verheugd over de nieuwe regel en verwacht dat alle beursgenoteerde ondernemingen de richtlijn zullen volgen. “In de oude situatie kon er worden gemanipuleerd door tegen het jaareind met een dividendgerechtigde emissie te komen. Daarmee wordt de wpa gedrukt terwijl het nieuwe kapitaal maar voor een beperkt deel van het jaar bijdraagt aan het ondernemingsvermogen”, aldus Haarbosch in 'Beursplein 5', het orgaan van de Amsterdamse effectenbeurs.