Arnhem wil CD-raadslid weren uit commissie

ARNHEM, 28 MAART. Burgemeester mr. P. Scholten van Arnhem wil het onlangs gekozen CD-raadslid H. Selhorst weren uit de raadscommissie voor Openbare Orde en Veiligheid.

Die commissie vergadert, vaak in beslotenheid, over het veiligheidsbeleid van de stad. Scholten vindt dat Selhorst wegens zijn criminele verleden niet in de commissie thuis hoort. Hij baseert zijn opmerkelijke stap onder meer op informatie die hij van de Arnhemse hoofdofficier van justitie S. van Gend heeft gekregen. Van Gend liet weten dat hij weigert vertrouwelijke informatie aan de commissie te verstrekken als Selhorst daar deel van uitmaakt. In een persoonlijke brief aan Scholten schrijft de hoofdoficier dat Selhorst tussen 1977 en 1990 een aantal malen wegens criminele activiteiten is veroordeeld. Momenteel onderzoekt de Arnhemse politie zijn betrokkenheid bij handel in harddrugs.

Vanavond behandelt de Arnhemse gemeenteraad het voorstel van burgemeester Scholten. De huidige commissie Openbare Orde en Veiligheid, waarin nog alle partijen zijn vertegenwoordigd, heeft er al haar goedkeuring aan gegeven.

Gewoonlijk hebben in de adviescommissies van de raad alle partijen zitting. Scholten denkt dat het mogelijk is Selhorst te weren omdat de Gemeentewet slechts eist dat in adviescommissies de gemeenteraad “op evenwichtige wijze” is vertegenwoordigd. Dat houdt niet in dat alle fracties rechtstreeks in de commissie zijn vertegenwoordigd, zo vindt Scholten. In een nieuw reglement voor de samenstelling van de commissie openbare orde en veiligheid dat hij vanavond in de raad brengt, schept hij daarom de mogelijkheid het CD-raadslid te weren.

Scholten zal naar aanleiding van de kwestie overigens ook contact opnemen met de minister van binnenlandse zaken. Hij zegt het 'onaanvaardbaar' te vinden dat op basis van de huidige wetgeving personen met “kennelijke ernstige criminele antecedenten” niet kunnen worden geweerd uit de gemeenteraad. Hij wil dat de minister de wettelijke regels voor de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad wijzigt.