Zojuist verschenen

Wilhelm Dilthey: Kritiek van de historische rede, ingeleid door Jozef Keulartz

190 blz., Boom, ƒ 39,50

Misschien met uitzondering van Nietzsche heeft in de negentiende eeuw geen filosoof zozeer geprobeerd de identiteitscrisis te overwinnen waarin de filosofie na de dood van Hegel verkeerde als de Duitse filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911). Hij heeft zich diepgaand beziggehouden met de vragen over de mogelijkheid kennis te nemen van de maatschappij en haar geschiedenis. De selectie van deze teksten vormt een goede introductie op zijn niet al te gemakkelijke werk.