Zojuist verschenen

De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français

255 blz., Stichting Ons Erfdeel, ƒ 70,-

Dit is het 19de Jaarboek dat de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel uitgeeft. Het bevat tien bijdragen, onder andere over industriële musea in Noord-Frankrijk, de Tempeliers in de Franse Nederlanden, prostitutie in Boulogne-sur-Mer en de renovatie van het Museum voor Schone Kunsten te Rijssel. Het boek besluit met een bibliografie van recente publikaties op het gebied van de Vlaamse Nederlanden.