Werkers in Rome vinden catacombe

ROME, 26 MAART. Italiaanse werklieden die reparaties verrichtten aan een benedenetage van een woning in Rome, zijn gestuit op een een Romeinse catacombe vol met skeletten. Het zou gaan om een christelijke grafkelder uit de tweede of derde eeuw. De kelder bevat een aantal gangen die samen ongeveer 200 meter lang zijn en ligt ongeveer 10 tot 12 meter onder de grond.

Een archeoloog van het Vaticaan heeft de grafkelder donderdag geïnspecteerd.

De arbeiders vonden de kelder toen er tijdens reconstructiewerkzaamheden aan een gebouw in de Via Latina, dicht bij de vermaarde Via Appia, plotseling een gat in de grond ontstond van twee meter doorsnee. De brandweer evacueerde de honderd bewoners van het gebouw. In de gangen bevonden zich rijen met verzegelde graven, die volgens de archeoloog karakteristiek zijn voor de openbare catacomben uit die tijd. Sommige graven leken te zijn geschonden, waarschijnlijk tijdens invasies van Barbaren in Rome, of rondom het jaar 1600 toen de beenderen van martelaren werden weggehaald om als relieken te worden vereerd. In de bodem van Rome bevinden zich zeer veel oude catacomben. (AP)