Wankelende posities

'Wegens persoonlijke omstandigheden' is de officiële verklaring die steeds terugkeert wanneer bestuurders terecht of ten onrechte op straat komen.

Douwe Egberts-president Cor Boonstra was amper topman van moedermaatschappij Sara Lee of daar kwam weer zo'n verklaring. Bij Fokker knipten de commissarissen iets duidelijker met hun vingers en weg was Erik Jan Nederkoorn. Geruis op het Frederiksplein, waar de Nederlandsche Bank zetelt, was voldoende om ING-bankier Ton Soetekouw te doen struikelen. Zelfs de vaandeldrager van 's Neerlands grootste financiële conglomeraat, Wim Scherpenhuijsen Rom, verliet in zijn kielzog zijn post en zo gingen er tientallen. Bestuurders hebben vaak een wankele positie, maar de president van Begemann, Joep van den Nieuwenhuyzen, vormt blijkbaar een uitzondering op deze regel. Door het proces volgend op zijn privé-handel in aandelen HCS bedraagt de schade voor Begemann tussen de 500 miljoen en de 1 miljard gulden, zo schat hij zelf. In juridische termen is het aanblijven terecht - Van den Nieuwenhuyzen is immers niet veroordeeld - maar zakelijk gezien zouden de meeste beursfondsbestuurders voor een fractie van dat bedrag gesneuveld zijn. Daarom is het vreemd dat Van den Nieuwenhuyzen het openbaar ministerie te weinig zakelijkheid verwijt. Hij dankt juist zijn positie aan de meer juridische dan zakelijke opstelling van zijn commissarissen.