Van Leer verdubbelt winst

ROTTERDAM, 26 MAART. Vatenfabrikant Van Leer te Amstelveen heeft vorig jaar 63 miljoen gulden netto winst geboekt, tegenover 32 miljoen een jaar eerder.

Na aftrek van het belang van derden, waaronder 14 miljoen dividend voor deelnemers in de verpakkingsgroep 4P, resteert een beschikbare winst van 48 miljoen gulden, tegenover 25 miljoen in 1992.

De verhoogde winst is deels terug te voeren op reorganisaties, waarvoor in 1992 een voorziening werd getroffen ter grootte van 44 miljoen gulden. Daarnaast wist de vatenfabrikant een groot deel van zijn schulden tegen lagere rente te herfinancieren, waardoor de rentelast afnam.

De omzet daalde met 200 miljoen gulden tot 3,8 miljard. De afzet werd vooral getroffen door de recessie in Europa, waarvan het bedrijf de gevolgen vooral merkte in Nederland en Duitsland.