Van Eekelen mogelijk jaar langer bij WEU

BRUSSEL, 26 MAART. Nederland houdt er rekening mee dat de secretaris-generaal van de Westeuropese Unie (WEU), oud-minister van defensie W. van Eekelen, voor een “beperkte periode” kan aanblijven.

De vijfjarige ambtstermijn van Van Eekelen loopt op 15 mei ten einde. De ministers van buitenlandse zaken van de WEU-lidstaten praten dit weekeinde in Griekenland over zijn opvolging. De kans op verlenging van de ambtstermijn van Van Eekelen met ongeveer één jaar is volgens bronnen bij de WEU groot, omdat er veel kandidaten zijn voor deze post.

In Brussel wordt gezegd dat het moeilijk zal zijn een meerderheid te vinden voor een nieuwe secretaris-generaal. Vier WEU-lidstaten hebben een kandidaat naar voren geschoven. België stelde oud-minister van buitenlandse zaken M. Eyskens kandidaat en Spanje de voormalige voorzitter van het Europees Parlement H. Baron Crespo. Italië ziet in V. Rognoni, een 70-jarige voormalig minister van defensie, een goede opvolger voor Van Eekelen en Portugal heeft de hoge diplomaat J. Cutileiro naar voren geschoven.

De 63-jarige Van Eekelen zou zelf zijn ambtstermijn graag verlengd zien met twee jaar, omdat hij dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en nog kan werken aan de organisatorische hervorming van de WEU, die mogelijk in 1996 in de Europese Unie wordt opgenomen. Maar hij gaat ook akkoord met een beperkte verlenging van ongeveer een jaar. Groot-Brittannië verzet zich echter tegen een mogelijke verlenging, maar de Britten zien ook niets in Baron Crespo, die té Europeesgezind zou zijn. België heeft naast Eyskens voor de WEU ook een kandidaat achter de hand voor de functie van secretaris-generaal bij de Raad van Ministers van de Europese Unie. Voor die post wil België de diplomaat F. De Schouteete naar voren schuiven, maar ook Duitsland heeft een kandidaat.

De strijd om de hoge WEU-post wordt ook gevoerd tegen de achtergrond van het voorzitterschap van de Europese Commissie dat op 1 januari 1995 vacant wordt. De Europese Top van juni in Griekenland neemt daarover een besluit, en zowel de Belgische premier Dehaene als premier Lubbers worden als kandidaat genoemd. Nederland neemt ten aanzien van de WEU een “voorzichtige houding” in. Want Nederlanders op de topfuncties bij zowel de WEU als de Europese Commissie zou door de andere lidstaten van de Europese Unie “als te veel van het goede” kunnen worden gezien. Een verlenging van Van Eekelens ambtstermijn met één jaar zou Nederland “erg goed” uitkomen, omdat de opvolger van de huidige voorzitter van de Europese Commissie, de Fransman J. Delors, pas op 1 januari volgend jaar begint.