Renault Véhicules komt uit het dal

Renault Véhicules Industriels (RVI), de vrachtwagendivisie van het Franse automobielconcern Renault, heeft in 1993 een verlies geleden van 1,4 miljard franc (460 miljoen gulden) na een negatief resultaat van 1,62 miljard franc in het jaar ervoor. RVI denkt in staat te zijn het verlies dit jaar te halveren zodat een kapitaalinjectie van de moedermaatschappij niet nodig zal zijn om op de been te blijven.