Ramsj

Gerald S. Hawkins: Stonehenge decoded

Barnes & Noble Books 1993, van ƒ 54,10 voor ƒ 9,90, Donner Rotterdam

Er is nauwelijks een voorhistorisch bouwsel denkbaar waarover zoveel is gespeculeerd als over de Britse steenhoop Stonehenge. Ongeveer tweeduizend jaar voor de christelijke jaartelling werd begonnen met de constructie van wat later bekend zou raken als Stonehenge. Er moeten, gedurende de 1,5 miljoen manuren die de constructie heeft gekost vele generaties van mensen aan hebben gewerkt, uit verschillende culturen. Hawkins draagt een indrukwekkende hoeveelheid gegevens aan om te bewijzen dat Stonehenge gezien kan worden als een digitale telmachine voor het doen van astronomische voorspellingen. Hetzij als betrouwbare kalender voor de seizoenen, hetzij als een manier om zonsverduisteringen te voorspellen. Maar het is onmogelijk om te zeggen wat de motieven waren om Stonehenge te bouwen, aldus de ondanks alle speculaties immer voorzichtige Hawkins.

    • Hans Moll