Onderzoek van justitie bij gynaecologen

ROTTERDAM, 26 MAART. Justitie stelt een onderzoek in naar het functioneren van de afdeling gynaecologie van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch heeft dat gisteren meegedeeld.

Het politie-onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de dood van een tweeling in het ziekenhuis in december 1992. Dergelijk onderzoek door justitie vindt plaats wanneer het vermoeden bestaat dat iemand op onnatuurlijke wijze in een ziekenhuis overlijdt.

Het Openbaar Ministerie stelt het onderzoek in naar aanleiding van het rapport van de inspectie voor de volksgezondheid in Noord-Brabant dat deze week over de werkwijze van de vijf gynaecologen van het ziekenhuis in de publiciteit kwam. Het politie-onderzoek moet uitwijzen of het nodig is een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen naar de maatschap.

Volgens verloskundige L. Daamen-De Jong uit Helmond is de patiëntenzorg op de afdeling de afgelopen maand duidelijk beter geworden. Daamen-De Jong blijft haar cliënten dan ook verwijzen naar het Elkerliek Ziekenhuis. Hoewel volgens haar na de negatieve publiciteit over het ziekenhuis sprake is van enige onrust onder de bevolking, heeft nog geen van haar cliënten te kennen gegeven niet in het Elkerliek Ziekenhuis behandeld te willen worden.

De patiënten die de afgelopen jaren op de afdeling gynaecologie behandeld zijn hebben volgens de verloskundige nooit geklaagd over de behandeling op de afdeling. Wel was algemeen bekend dat de specialisten onderling niet met elkaar overweg konden. Huisartsen en verloskundigen hebben de directie van het ziekenhuis de afgelopen jaren herhaaldelijk verzocht openheid van zaken te geven over de problemen binnen de maatschap. De directie van het ziekenhuis weigerde echter de huisartsen en verloskundigen duidelijkheid te geven in de gang van zaken op de afdeling.