MINEKE BOSCH

In de bespreking door K. van Berkel (boekenbijlage 19-3-94) van het boek 'Het geslacht van de Wetenschap' (Sua, ƒ 65,-) is de naam van de schrijver niet gemeld. De auteur is Mineke Bosch.

Redactie