Mesthopen

In zijn rubriek 'ergens anders' van donderdag 17 maart begint H.M. van den Brink zijn artikel 'De riffs zitten al diep in onze mind' met een sfeerbeschrijving van het dorp Mantgum (Friesland) op een zondag in maart bij harde wind. Hieruit is mij gebleken dat zijn kennis van het agrarisch bedrijf in geen verhouding staat tot zijn inzicht in de achtergronden van vormen van hedendaagse muziek. Mesthopen worden namelijk niet afgedekt. Het 'klapperende landbouwplastic' dient om een hoop ingereden gras af te dichten zodat er een kuilbult ontstaat. 's Winters worden de koeien in dit 'exotisch' gebied gevoerd met kuil.

    • G.H. Lubbers