Hof: Brits loterijverbod is niet illegaal

LUXEMBURG, 26 MAART. Het Europese Hof voor Jusitie acht een verbod van de Britse regering op buitenlandse loterijen legaal. Het Verenigd Koninkrijk, dat in zijn opstelling werd gesteund door acht andere EU lidstaten, meent dat loterijen voor goede doelen onder het “nationaal sociaal beleid” vallen. Een Engelse rechter had de zaak aan het Hof voorgelegd, toen een Duitse staatsloterij voet aan de grond probeerde te krijgen in Groot-Brittannië. De uitspraak houdt in dat iedere lidstaat van de Europese Unie grote buitenlandse loterijen mag weren. De National Lotery van het Verenigd Koninkrijk is hiermee gered. Acht grote buitenlandse loterijen hebben aanvragen ingediend, die door de Britse autoriteiten worden bestudeerd.

De Duitse zakenman J. Schindler had vanuit Nederland 20.000 enveloppen van de Suddeuttschen Klassenlotterie naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd. De douane nam alle brieven onmiddellijk in beslag, waarop Schindler in beroep ging. Volgens de Duitser was de inbeslagname in strijd met het Verdrag van Rome. In eerste instantie nam de Europese Commissie het voor Schindler op omdat de kansspelmarkt volgens hen te zwaar gereglementeerd is. Volgens de commissie moet de kansspelmarkt worden geliberaliseerd. Nadat enkele Europese hoofdsteden hierover hadden geklaagd, kwam de commssie op dit standpunt terug.